Obchodní podmínky eshopu

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou položky výslovně uvedené v objednávce (dále jen zboží). Veškeré zboží je jednoznačně identifikováno jeho názvem, barevným provedením a cenou.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky provedené v internetovém obchodě BERGTEAM jsou ze strany prodávajícího považovány za ZÁVAZNÉ. Objednáním kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že objednané zboží se již nevyrábí a dále z jiných důvodů, např. nedostupnosti zboží v zahraničních či českých skladech. V těchto případech bude kupující neprodleně ze strany prodávajícího kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v co nejkratším termínu. Právní vztahy vzniklé uzavřením kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku. Kupující má právo podle § 53 odst. 6 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pro nevyzvednuté zásilky, nebo storno ze strany kupujícího po termínu odeslání zásilky platít tyto storno poplatky: 10% manipulační poplatek na pokrytí nákladů, které nám s objednávkou skutečně vznikly 50 Kč poplatek za účetní úkony spojené se zrušením objednávky Tyto náklady Vám budou vyúčtovány a zaslány fakturou. V případě vzniklých závazků si prodávající vyhrazuje právo na jejich vymáhání, případné předání dat třetí osobě za účelem zajištění vypořádání závazků a na zveřejnění této skutečnosti jako varování ostatním eshopům před nezodpovědnými nakupujícími. Nespolehlivé zákazníky, kteří nevyzvedli své zásilky a odmítají s námi komunikovat, či neuhradí storno poplatky budeme hlásit na tento specializovaný web: http://nespolehlivizakaznici.cz/

STORNO podmínky - uplatňuje se v případě, že:

1. kupující si nevyzvedne osobní odběr v Krnově do 10 dnů od obdržení informace, že je zboží připraveno k odběru.

2. kupující si nepřevezme zásilku od Toptrans, a nebo PPL a dojde k vrácení zásilky do skladu dodavatele. Kupující nejeví zájem o následnou dohodu k znovuodeslání a s eshopem odmítá komunikovat.

3. kupující odmítá komunikovat s eshopem v rámci dohody o odeslání závazné objednávky a neučiní písemné STORNO své objednávky v době, než dojde k odeslání zboží.

4. kupující objedná zboží s převodem peněz na účet a tyto neuhradí v období do 14 dnů od obdržení platebních podkladů.

Při porušení jednoho ze 3 výše uvedených bodů obchodních podmínek a Storno podmínek ze strany kupujícího, má nárok provozovat eshopu uplatnit storno poplatky a případně je i soudně vymáhat. Storno poplatky jsou určeny v této výši: 10% z celkového objemu objednávky + 50 Kč adminitrativní poplatek + 100 Kč náklady na doručení zboží k zákaníkovi a nebo náklady spojené s dovozem objednávky na sklad dodavatale. Zákazník eshopu je povinnen tyto podmínky akceptovat a v případě jejich porušení uhradit výše uvedené storno poplatky, na základě vystavené faktury.

3. Dodací podmínky a expedice zboží

V případě placení zboží převodem na účet provozovatele je zboží odesláno do 14 dnů (nebude-li dohodnuto jinak) po připsání platby na tento účet. Při placení zboží dobírkou je zboží odesláno po dokončení objednávky v případě, že je zboží skladem taktéž do 14 dnů. Pokud zboží není skladem, je odesíláno po naskladnění. Expedice zboží, zejména pak cena za dopravu bude vždy se zákazníkem upřesněna v závislosti na objednaném zboží a vzdálenosti místa dopravy. Cena u dopravy za trampolínu, dětské hřiště je v rámci České Republiky dotovaná jednotnou cenou 380 Kč. U zboží, odesílaném na Slovensko nebo jiného členského státu EU bude vždy dokalkulována dle skutečné váhy objednaného produktu a doručovací adresy kupujícího. Kupující bude o přesném termínu vždy upozorněn emailem a nebo SMS.

Běžná dostupnost zboží je vždy uvedena u každé položky v rámci internetové prodejny. V některých případech, kdy se zboží dováží ze zahraničí, může být doba expedice objednávky delší.

Bohužel prodloužení termínů u vybraných položek není možné z naší strany ovlivnit. Proto vždy objednávejte zboží v dostatečném předstihu. Standardní doba odeslání zásilky je 14 pracovních dnů, naším zájmem je doručení zásilky v co nejkratším termínu. Proto budeme dbát na to, abyste své zboží obdrželi dříve než do 14 dnů. Pokud chcete mít doma zboží k určitému datu, uveďte váš požadavek vždy do poznámky.

U platby na účet budete informováni o průběhu zakázky a je možné se na zkráceném termínu domluvit, pokud je zboží skladem a nebo dostupné v ČR. U platby na dobírku platí stejný způsob, lze na základě dohody objednávku upřednostnit. Během předvánočního času se může stát, že dojde k vyprázdnění našich skladů a skladů našich dodavatelů. Není v našich silách tuto skutečnost ovlivnit. Počítejte tedy raději u veškerého zboží s delším dodacím termínem a to dobou 14 prac, dnů. Pokud nebudeme schopni tento termín dodržet, budete neprodleně informováni.

V případě dotazů, konzultací, či připomínek nás kontaktujte na: info@bergteam.cz a nebo na telefonu 773 383 370.

Zboží, které máme skladem je expedováno do 2 max. 3 pracovních dnů po připsání peněz na účet, nebo odesláno na dobírku. V případě, že objednané zboží nebude skladem, bude odesláno dle skladové dostupnosti, nejdéle však do 14 dnů od přijetí objednávky.

Tento termín se netýká dovozu hraček na zakázku nebo u jiné, delší doby dodání, než je uvedeno 14 dnů. V případě, že není možné ze strany prodávajícího tyto termíny expedice dodržet, bude neprodleně kontaktovat kupujícího a domluví se s ním na dalším postupu, případně zrušení objednávky.

4. Záruka a reklamační řád platné od 1.1.2015

Těmto obchodním podmínkám jsou nadřazeny veškeré platné zákony a vyhlášky, zejména pak Občanský zákoník, zákon na ochranu spotřebitele a zákon o ochraně osobních údajů. V případě nesouladu nebo neupravení v níže uvedeném je třeba postupovat dle platných zákonů a vyhlášek.

Provozovatel: FUN - Line s.r.o., Krnov, Pod Cvilínem, SPC G 460/35, PSČ 794 01, IČ: 28657608, DIČ: CZ 28657608, Tel.: +420 773 383 370 , e-mail: info@bergteam.cz zboží je prodáváno jménem: FUN - Line s.r.o., Krnov, Pod Cvilínem, SPC G 460/35, PSČ 794 01, IČ: 28657608, DIČ: CZ 28657608 dále jen prodávající

A) Spotřebitel (kupující) bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku, byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění (zboží).

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí plnění (zboží), a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

B) Spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy ponese náklady spojené s navrácením zboží.

C) Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

D) Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Upozorňujeme že nedílnou součástí hodnoty zboží je i obal, návody a další doplňky náležející ke zboží.

E) Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Cena za zboží zahrnuje též obal, dokumentaci, návody a další příslušenství dodané se zbožím.

F) Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

G) Nepřevzetí zásilky nelze považovat za platné odstoupení o smlouvy.

H) Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, odešle (předá) prodávající kupujícímu současně se zbožím.

I) Nedílnou součástí obchodu, je originál a nebo elektronická kopie faktury, vč. záručních podmínek. Doporučujeme: v případě že chcete využít možnost vrácení zboží ve 14 denní lhůtě, zašlete zboží na adresu dodavatele (ne na dobírku) a přiložte následující údaje: 1) informaci že odstupujete od kupní smlouvy v zákonné 14denní lhůtě 2) číslo faktury nebo objednávky 3) číslo bankovního učtu pro vrácení peněz.

 

5. Ochrana osobních dat FUN - Line s.r.o., jako provozovatel internetového obchodu BERGTEAM.cz tímto prohlašuje a zavazuje se, že svěřená osobní data nebude bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytovat zejména pak třetí osobě a nepoužije svěřená osobní data ke komerční nabídce nesouvisející s propagací internetového obchodu www.bergteam.cz

Současně se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu kdykoliv jeho osobní data vymaže ze své databáze.

Provozovatel eshopu si vyhrazuje právo na uveřejnění jména a příjmení + názvu města svých dlužníků a nespolehlivých nakupujících.

6. Závěrečná ustanovení

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

Provozovatelem a zřizovatelem e-shopu je: FUN - Line s.r.o., Krnov, Pod Cvilínem, SPC G 460/35, PSČ 794 01, IČ: 28657608, DIČ: CZ 28657608, Tel.: +420 773 383 370 , e-mail: info@bergteam.cz

Kontaktní adresa a sklad: FUN - Line s.r.o., Krnov, Pod Cvilínem, SPC G 460/35, PSČ 794 01, IČ: 28657608, DIČ: CZ 28657608, Tel.: +420 773 383 370 , e-mail: info@bergteam.cz