Obchodní podmínky www.BERGTEAM.cz

 

platné od 1.1.2015

 

 

 

 

 

Těmto obchodním podmínkám jsou nadřazeny veškeré platné zákony a vyhlášky, zejména pak Občanský zákoník, zákon na ochranu spotřebitele a zákon o ochraně osobních údajů.

 

V případě nesouladu nebo neupravení v níže uvedeném je třeba postupovat dle platných

 

zákonů a vyhlášek.

 

 

 

Provozovatel:

 

Renáta Schusterová

 

KBEL 187

 

294 71 Benátky nad Jizerou

 

IČO:71038884, DIČ: CZ786229194

 

tel: 722 922 266, e-mail: info@rajpohadek.cz

 

 

 

zboží je prodáváno jménem:

 

BERGTEAM.cz

 

Kbel 187

 

294 71 Benátky nad Jizerou

 

IČO: 71038884

 

DIČ: CZ7862290194

 

 

 

dále jen prodávající

 

1) Spotřebitel (kupující) bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku, byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění (zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí plnění (zboží), a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

 

2) Spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy ponese náklady spojené s navrácením zboží.

 

3) Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

4) Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Upozorňujeme že nedílnou součástí hodnoty zboží je i obal, návody a další doplňky náležející ke zboží.

 

5) Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě

 

 

 

 

 

nákladů na doručení zboží. Cena za zboží zahrnuje též obal, dokumentaci, návody a další příslušenství dodané se zbožím.

 

6) Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

 

7) Nepřevzetí zásilky nelze považovat za platné odstoupení o smlouvy.

 

8) Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, odešle (předá) prodávající kupujícímu současně se zbožím.

 

9) Nedílnou součástí obchodu, je spolu s fakturou také tiskopis pro odstoupení od smlouvy.

 

 

 

Doporučujeme: v případě že chcete využít možnost vrácení zboží ve 14 denní lhůtě, zašlete zboží na adresu dodavatele (ne na dobírku) a přiložte následující údaje:

 

1) informaci že odstupujete od kupní smlouvy v zákonné 14denní lhůtě

 

2) číslo faktury nebo objednávky

 

3) číslo bankovního učtu pro vrácení peněz.